Zriadenie Majetkového účtu

Podpísanie Rámcovej Zmluvy o poskytovaní Služieb

Investujte rýchlo z pohodlia vášho domova

Zriadením Majetkového účtu získate

 • možnosť investovať do domácich aj zahraničných cenných papierov priamo z pohodlia vlastnej obývačky,
 • príležitosť zhodnocovať prostriedky vo fondoch vybraných správcovských spoločností,
 • denne aktualizovaný prehľad svojich investícií,
 • konfirmácie a výpisy na jednom mieste, prístupné kedykoľvek.

Ako začať investovať

Uzatvorenie zmluvy a bezplatné zriadenie Majetkového účtu

Umožnia zadávať pokyny na nákup cenných papierov

Založený Majetkový účet uvidíte v Georgeovi v časti Vaše produkty

Hurá! Môžete začať investovať do cenných papierov

Nákup cenného papiera zrealizujete vo Vašich produktoch

Vyberte si cenný papier a objem investície. Po nákupe sa zobrazí v detaile Majetkového účtu

Zriadenie Majetkového účtu

Krok 1 z 1

Pravidelné investovanie do podielových fondov

Finančná rezerva, ktorá sa zhodnocuje

Investujte rýchlo z pohodlia vášho domova

Pravidelné investovanie do podielových fondov je vhodné na

 • získavanie prvých skúseností s investovaním,
 • dosahovanie atraktívnych výnosov,
 • vytváranie rezervy na dôchodok, vzdelanie detí, dovolenku, či nepredvídateľné udalosti.

Prečo pravidelne investovať?

 • investujte bez vstupných poplatkov,
 • mesačná investícia už od 20 €,
 • možnosť mimoriadnych investícií bez poplatku,
 • flexibilita mesačnej platby.

Konzervatívna investícia


Eurový dlhopisový
fond

Očakávané zhodnotenie 1,3 % ročne.

Odporúčaný investičný horizont 3 roky a viac.

Vyvážená investícia


Aktívne
portfólio

Očakávané zhodnotenie 2,5 % ročne.

Odporúčaný investičný horizont 4 roky a viac.

Dynamická investícia

Fond maximalizovaných výnosov

Očakávané zhodnotenie 4,5 % ročne.

Odporúčaný investičný horizont 5 rokov a viac.

Podielové fondy spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.

Pravidelné investovanie do podielového fondu

Krok 1 z 1

Zriadenie Majetkového účtu

Zhrnutie a návrh Rámcovej zmluvy o poskytovaní Služieb

Zmluvné dokumenty

Všetky podpísané dokumenty budú uložené a prístupné vo vašom úložisku dokumentov, ktoré nájdete v Nastaveniach.

Informácie banky

Vyhlásenia

- som sa oboznámil a súhlasím s obsahom návrhu zmluvy a jej súčastí,
- som sa oboznámil s Doplňujúcou informáciou pred uzavretím zmluvy na diaľku,
- som sa oboznámil s Informáciou o základných pravidlách poskytovania investičných služieb v súlade s európskou legislatívou (MiFID),
- nie som osoba s osobitným vzťahom k Slovenskej sporiteľni, a. s.,
- zodpovedám za úplnosť, správnosť a pravdivosť uvedených údajov.

Podpis žiadosti

Stav žiadosti

Dôvod zamietnutia

Podpis žiadosti

Stav žiadosti

Dôvod zamietnutia

Zriadenie pravidelného investovania do podielového fondu

Sumarizácia a zmluvné dokumenty

Zmluvné dokumenty

Všetky podpísané dokumenty budú uložené a prístupné vo vašom úložisku dokumentov, ktoré nájdete v Nastaveniach.

Informácie banky

Vyhlásenia

- som sa oboznámil a súhlasím s obsahom návrhu zmluvy a jej súčastí,
- som sa oboznámil s Doplňujúcimi informáciami pred uzatvorením zmluvy na diaľku,
- som sa oboznámil s Informáciou o základných pravidlách poskytovania investičných služieb v súlade s európskou legislatívou (MiFID),
- som sa oboznámil s dokumentom Kľúčové informácie pre investorov, predajným prospektom a štatútom fondu,
- nie som osoba s osobitným vzťahom k Slovenskej sporiteľni, a. s.,
- zodpovedám za úplnosť, správnosť a pravdivosť uvedených údajov.

Podpis žiadosti

Stav žiadosti

Dôvod zamietnutia

Podpis žiadosti

Stav žiadosti

Dôvod zamietnutia

Z dôvodu 15-minútovej neaktivity ste boli z bezpečnostných dôvodov automaticky odhlásený.

Ďakujeme za Váš záujem

O tento produkt ste nedávno žiadali. Pravidelné investovanie si môžete zriadiť opäť o 24 hodín.

Ďakujeme za Váš záujem

Už máte viac ako jeden majetkový účet.
Pre aktualizáciu vašej zmluvy navštívte ktorúkoľvek vašu pobočku.

Ďakujem za váš záujem

Vašu žiadosť spracovávame, o výsledku vás budeme informovať.

Ďakujeme za váš záujem

Nespĺňate podmienku pre poskytnutie tohto produktu.

Ďakujeme za váš záujem

Podmienkou pre poskytnutie tohto produktu je vek minimálne 18 rokov.

Ďakujeme za Váš záujem

Ste majiteľom majetkového účtu, ale nemáte účet vhodný na vysporiadanie.
Nemusíte nikam chodiť, stačí ak podpíšete novú Rámcovú zmluvu.

Ďakujeme za Váš záujem

Nemáte u nás zriadený bankový účet, ktorý je vhodný ako účet na vysporiadanie. O zriadenie účtu môžete požiadať v ktorejkoľvek našej pobočke.

Ďakujeme za Váš záujem

Už ste majiteľom Majetkového účtu.
Môžete začať investovať.

Prosím čakajte

Ak zostanete na tejto stránke, dozviete sa výsledok vašej žiadosti. Ak sa rozhodnete odísť, výsledok vám zašleme SMS správou.

Máte rozpracovanú žiadosť...

Prajete si pokračovať vo vašej rozpracovanej žiadosti?


Hotovo!

Akceptujeme váš návrh na uzatvorenie Rámcovej zmluvy o poskytovaní Služieb.
Majetkový účet bude založený do pár minút.

Zmluvnú dokumentáciu k Majetkovému účtu nájdete v Úložisku dokumentov v Georgeovi.

Do Georga vám budeme posielať aj výpisy k Majetkovému účtu a konfirmácie vašich investícií. Nájdete ich v detaile.


Hotovo

Založené pravidelné investovanie do podielového fondu uvidíte v Georgeovi.


Hotovo

Založené pravidelné investovanie do podielového fondu uvidíte v Georgeovi.


Došlo k chybe

Ospravedlňujeme sa, ale na našej strane došlo k technickej chybe. Vašu žiadosť nevieme momentálne spracovať. Prosím, skúste opakovať neskôr.